ACCELERATED filmowanie

ACCELERATED filmowanie
RAPID filmowanie, fotografia z częstotliwością wyższą niż normalna (36 ramek / s), w porównaniu z normalną szybkością ramki 24 / C. Zapewnia na ekranie widoczne spowolnienie usuniętych działań lub zjawisk. Służy do demonstrowania procesów, których szczegóły są trudne do odróżnienia na ekranie. Jest również używany jako jedna z ekspresywnych technik w kinie artystycznym.

RAPID filmowanie, fotografia z częstotliwością wyższą niż normalna (36 ramek / s), w porównaniu z normalną szybkością ramki 24 / C. Zapewnia na ekranie widoczne spowolnienie usuniętych działań lub zjawisk. Służy do demonstrowania procesów, których szczegóły są trudne do odróżnienia na ekranie. Jest również używany jako jedna z ekspresywnych technik w kinie artystycznym.

Encyklopedia kina. 2010.