Tarasov Dmitry L.

Tarasov Dmitry L.
Tarasov Dmitry L. (str. 15. 06. 1911, Moskwa), scenarzysta. Absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego (1932, wydział historii i teorii kina), studiował równolegle scenariusza warsztatu „Mezhrabpomfilm” (1930/31). W 1934 r. Ukończył wydział reżyserii GIK. Działalność twórcza rozpoczęła się jako poeta, biorąc udział w almanachu "Wczoraj i dziś", opublikowanym w czasopiśmie "Around the World".

Tarasov Dmitry L. (str. 15. 06. 1911, Moskwa), scenarzysta.
Absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego (1932, wydział historii i teorii kina), studiował równolegle scenariusza warsztatu „Mezhrabpomfilm” (1930/31). W 1934 r. Ukończył wydział reżyserii GIK.
Działalność twórcza rozpoczęła się jako poeta, biorąc udział w almanachu "Wczoraj i dziś", opublikowanym w czasopiśmie "Around the World". Pierwszy scenariusz powstał w 1934 roku ("High Valley" w połączeniu z Aleksandrem Tarasowem).
1941 Valery Chkalov
1946 Ziemia Liberation

Encyklopedia Filmu. 2010.