Temerins Aleksiej

Temerins Aleksiej
Temerins Alexey (23. 02. 1889 - 20. 08. 1977), aktor. W latach 1909-1914 studiował na Uniwersytecie Moskiewskim. Uczestniczył w amatorskich teatrach. W 1920 roku wstąpił Studio Wachtangowa jednocześnie pracował I-M dzieci Orientacyjne teatru. 1923-1931 i 1934-1938 - aktor Teatru. Meyerhold. W 1931-1934 w teatrze realistycznym, 1938-1939 w Teatrze Kameralnej, 1939-1941 w Teatrze Centralnym Armii Czerwonej w 1945-1957 w Teatrze Dramatu i Komedii.

Temerins Alexey (23. 02. 1889 - 20. 08. 1977), aktor.
W latach 1909-1914 studiował na Uniwersytecie Moskiewskim. Uczestniczył w amatorskich teatrach. W 1920 roku wstąpił Studio Wachtangowa jednocześnie pracował I-M dzieci Orientacyjne teatru. 1923-1931 i 1934-1938 - aktor Teatru. Meyerhold. W 1931-1934 w teatrze realistycznym, 1938-1939 w Teatrze Kameralnej, 1939-1941 w Teatrze Centralnym Armii Czerwonej w 1945-1957 w Teatrze Dramatu i Komedii. Aktor postaci.
1931 TOMMY ( cm. TOMMY (ZSRR))
1942 Jak Steel ( cm. Jak Steel (1942)) 1944 OBRADY NARODOWE
Encyklopedia kina. 2010.